Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 

Thủ tục thuê đất nông nghiệp theo luật hiện hành

12/07/2022 08:10
Thủ tục thuê đất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Đất đai 2013. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê đất nông nghiệp cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục để thực hiện cho đúng, đủ.

Căn cứ giao đất, cho thuê đất

Dựa trên 2 căn cứ sau để UBND cấp huyện quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ có quy định chi tiết về diện tích đất được giao, cho thuế đất, diện tích đất được phép chuyển mục đích…
 • Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong đơn xin giao đất.

Các trường hợp giao đất

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất thuộc một trong 2 trường hợp: Có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân không thu tiền sử dụng đất với các trường hợp:

 • Người sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản được giao đất nông nghiệp trong hạn giao đất nông nghiệp. Hạn mức giao đất của từng địa phương do UBND cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp 2. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với trường hợp cá nhân, hộ gia đình được giao đất ở.

đất nông nghiệp

Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp trong một số trường hợp được quy định cụ thể tại Luật Đất đai 2013.

Các trường hợp cho thuê đất

Nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất một lần hoặc thu hàng năm trong các trường hợp sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao;
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản.

Thành phần hồ sơ đối với thủ tục thuê đất nông nghiệp

Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định rõ, thành phần hồ sơ xin thuê đất, giao đất gồm:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Ngoài ra, phòng Tài nguyên môi trường sẽ cần những hồ sơ sau để trình UBND cấp huyện:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất;
 • Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất theo Mẫu số 02 hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Thủ tục thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Bước 1. Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định hồ sơ, sau đó trình UBND cấp huyện quyết định giao đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Với hình thức thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng thì người được giao đất, cho thuê đất tiến hành nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất.
Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Thời gian thực hiện thủ tục thuê đất nông nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục thuê đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân là không quá 20 ngày làm việc, không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian được gia hạn không quá 30 ngày làm việc.

(Tổng hợp)

>> Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột theo luật hiện hành

>> Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ mới nhất

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2022/07/12/thu-tuc-thue-dat-nong-nghiep-theo-lua-t-hie-n-ha-nh
Chat
Bạn cảm thấy thế nào về trải nghiệm sử dụng trang Batdongsan.com.vn? Hãy nhận xét và đánh giá cho chúng tôi nhé!