Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Trách nhiệm của người thừa kế

06/09/2010 13:43 

Năm 2009, tôi cho bà P vay 100.000.000 VNĐ (có giấy tờ và có người ký làm chứng). Đến tháng 5.2010, bà P bệnh nặng và mất. Do không có chồng con, nên bà P đã làm di chúc để lại toàn bộ tài sản gồm 1 ngôi nhà 3 tầng và 1 mảnh đất cho người cháu là anh N.

Hiện nay, anh N đang sử dụng và quản lý ngôi nhà đó . Xin cho hỏi tôi có thể yêu cầu anh N thanh toán cho tôi số tiền bà P đã vay hay không? Tôi có thể yêu cầu anh N bán ngôi nhà đó đi để trả nợ cho tôi không?

minhhangnt12@yahoo.com


- Trả lời:

Theo những thông tin mà bạn cung cấp, thì anh N là người thừa kế theo di chúc của bà P và anh N đang quản lý và sử dụng di sản thừa kế của bà P. Tại Điều 637, Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Căn cứ vào những quy định trên, bạn có quyền yêu cầu anh N thanh toán cho bạn khoản nợ của bà P, trong phạm vi di sản mà bà P để lại cho anh N. Nếu anh N không thanh toán cho bạn khoản nợ trên, thì bạn có thể làm đơn khởi kiện đến Toà án đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luât.

Theo quy định tại Điều 645, Bộ luật dân sự năm 2005: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nhĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”, bạn chỉ có quyền khởi kiện yêu cầu anh N thanh toán khoản nợ của bà P trong thời hạn ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (tức là từ thời điểm bà P chết).

LS Nguyễn Hồng Bách
(Theo Dân trí)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang