Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Việc định đoạt quyền sử dụng đất

03/08/2010 08:47

Hỏi: Bố chồng tôi muốn cho vợ chồng tôi tất cả đất ở và 1 ít đất vườn trong quyền sử dụng đất của ông và về ở với vợ chồng tôi nhưng ông vẫn giữ lại một ít đất vườn ở sổ bìa đỏ để sau này cho con gái. Như vậy có được không?

-Trả lời:

Theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 điều 106 khoản 1, người sử dụng đất có các quyền sau đây:

“Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Theo đó, bố bạn được toàn quyền định đoạt liên quan tới diện tích đất mà ông đang có trong thời hạn sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác. Việc ông giành lại một phần đất cho con gái là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.


LS Nguyễn Hồng Bách

Theo Dân trí

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn