Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xác định diện tích đất ghi trong sổ đỏ

07/09/2011 13:43 

Hỏi: Nhà tôi đang ở có sổ đỏ được cấp năm 1991 với diện tích 3.000m2 và ở mục đích sử dụng chỉ ghi là khu dân cư. Như vậy đây là đất thổ cư hay đất nông nghiệp và diện tích được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Hiện tôi muốn chia cho con tôi một phần của diện tích này để xây dựng nhà ở thì có phải chuyển đổi mục đích sử dụng hay không? Hiện đất này thuộc phường quản lý. Nguyen Ngoc Dien (bossdaklak@... )

Trả lời

Theo điều 33 Luật đất đai 1987 và điều 27 nghị định 30-HĐBT về việc thi hành Luật đất đai 1987 (có hiệu lực tại thời điểm ông được cấp sổ đỏ), đất khu dân cư là đất để xây dựng các thành thị và các khu dân cư nông thôn. Đất khu dân cư bao gồm đất ở, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đã hình thành trong khu dân cư, trong đó chủ yếu là đất ở và đất vườn liền nhà.

Theo quy định của Luật đất đai hiện hành (Luật đất đai 2003), thì không có khái niệm đất khu dân cư. Do vậy, trong trường hợp của ông, để xác định được loại đất cụ thể (là đất ở, đất phi nông nghiệp khác hay đất nông nghiệp), sẽ căn cứ theo hiện trạng sử dụng đất ổn định của gia đình ông để xác định loại đất.

Theo khoản 4 điều 87 Luật đất đai 2003, nếu thửa đất của ông đã có nhà ở và vườn, ao, được hình thành trước ngày 10/7/2004, thì diện tích đất vườn, ao cũng được công nhận là đất ở nếu phần diện tích này nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định của UBND cấp tỉnh. Còn trường hợp diện tích đất vườn ao lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì phần diện tích được công nhận là đất sẽ bằng hạn mức công nhận đất ở.

Trường hợp thửa đất của ông được hình thành trước ngày 18/12/1980 và ông có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai năm 2003 thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở (khoản 2 điều 87 Luật đất đai 2003).

Xin lưu ý với ông, theo Luật đất đai năm 2003 thì UBND cấp tỉnh sẽ ban hành hai hạn mức: hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở. Theo tinh thần của luật thì hạn mức công nhận đất ở sẽ lớn hơn hạn mức giao đất ở.

Trường hợp của ông, theo chúng tôi, ông cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất theo mẫu hiện hành. Khi ấy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định cụ thể diện tích đất ở của ông là bao nhiêu.

Sau khi xác định cụ thể mục đích sử dụng đất, theo đó, trường hợp phần đất mà ông muốn chia cho con để xây nhà đã được xác định là đất ở thì ông sẽ tiến hành các thủ tục để tách thửa. Còn trường hợp phần đất này được xác định không phải là đất ở, theo điều 30 nghị định 181/2004/NĐ-CP, ông phải làm thủ tục chuyển mục đích sang đất ở.


Luật sư Huỳnh Văn Nông
(Theo TTO)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang