Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xin lại đất đã bị Nhà nước giao người khác sử dụng

10/05/2010 08:35

Hỏi: Bố tôi có mảnh đất nông nghiệp tại huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Có bản trích lục do Đại - Nam Trung - Kỳ chánh phủ cấp, cùng với các giấy tờ gốc bằng chữ Hán Nôm, giấy mua bán giữa người bán trước và bố tôi, có dấu xác nhận của địa phương.

Sau ngày 30-4-1975, xã đã lấy đất, sau đó chia cho hộ dân khác. Hiện bố tôi đã mất. Xin hỏi gia đình tôi có cách nào để lấy lại đất? Tôi phải bắt đầu từ đâu?
 

Nguyễn Văn Nghiệp (nguyennghiep_10@... )


- Trả lời:

Theo thông tin ông cung cấp thì thửa đất ruộng của bố ông đã bị Nhà nước tịch thu và đã chia cho các hộ dân khác sử dụng từ sau ngày 30-4-1975. Trong trường hợp này, tôi hiểu rằng thửa đất nói trên đã bị tịch thu theo các chính sách về ruộng đất thời bấy giờ.

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật đất đai; khoản 1 điều 4 nghị định 181/2004/NĐ-CP, đối với những ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác thì Nhà nước sẽ không thừa nhận việc đòi lại thửa đất đó và cũng như không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại thửa đất nói trên.

Nói cách khác, quyền sử dụng đất của người sử dụng hiện tại được bảo đảm và theo đó, ông không thể lấy lại phần đất nói trên.

Thân ái chào ông.
 

LS HUỲNH VĂN NÔNG
Theo Tuổi trẻ

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn