Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xử lý phần đất không được công nhận

03/05/2010 08:26 

Hỏi: Tháng 2-2002, tôi mua một căn nhà, trong đó có một phần đất không được công nhận trên giấy hồng.

Hiện tại, tôi chỉ xây dựng mới trên phần đất được công nhận, phần còn lại thì để nguyên. Nay người hàng xóm yêu cầu tôi đập bỏ phần công trình còn lại ấy nhưng tôi chưa biết xử lý ra sao?
 

Đỗ Mạnh Hùng (polyhung@yahoo.com)


- Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy định, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch, hoặc tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm (như vi phạm quy hoạch; lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng…) thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu thuộc trường hợp nêu trên, bạn được tạm thời sử dụng phần diện tích đất không được công nhận trên giấy hồng theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của chính quyền.
 

LS LÊ BỬU THÀNH
Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang