Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2020 là 5%/năm

10/01/2020 11:46

Mới đây, Thống đốc NHNN đã ra quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2020.

bàn tay cầm tiền giao dịch với nhân viên ngân hàng
Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2020 được giữ nguyên như năm 2019

Cụ thể, quy định về mức lãi suất này, Thống đốc NHNN vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN. Theo đó, trong năm 2020, mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 là 5%/năm.

Từ ngày 1/1/2020, Quyết định số 2734/QĐ-NHNN trên chính thức có hiệu lực. Quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc NHNN.

Như vậy, so với năm 2019, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 vẫn được giữ nguyên.

Khánh Trang

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/10/lai-suat-cho-vay-ho-tro-nha-o-trong-nam-2020-la-5-nam

Dành cho người xây nhà