Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Floating - Thành phố năng lượng mặt trời

24/08/2012 16:41 

Thành phố Lillypad là có thể nắm giữ 50 000 người, nó được thiết kế để xây dựng nếu lũ lụt các thành phố thế giới do sự nóng lên toàn cầu.

Nó sẽ đi du lịch khắp các biển và đại dương không có khả năng vô biên nơi mà nó có thể đi.

Lillypad thành phố có thể được vận hành bằng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và khí sinh học được sản xuất trong phạm vi thành phố.

Điều này là toàn bộ khái niệm và sẽ tích hợp nhiều công nghệ bền vững nhất có thể.

(Theo Youtube)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang