Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

20/04/2009 09:02 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí thuộc 5 nhóm: nhóm tài chính về quy hoạch; nhóm hạ tầng kinh tế, xã hội; nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất; nhóm văn hóa xã hội; nhóm môi trường và nhóm hệ thống chính trị.

19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới bao gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội. Để được công nhận là huyện nông thôn mới, phải có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới. Theo đó cấp tỉnh phải có 80% số huyện nông thôn mới thì sẽ đạt tỉnh nông thôn mới.

Theo Bao Ha Noi moi

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang