Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

4 ô phố trước Dinh Thống Nhất: Khu phố thương mại, dịch vụ, nhà ở

30/12/2008 11:33

Giới hạn bởi đường Pasteur- Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhode


Ô phố này có diện tích 18.189m². Kiến trúc các công trình ở đây phụ thuộc vào vị trí của chúng. Theo đó, công trình nằm trên trục đường Pasteur (đoạn từ Alexandre de Rhode đến Nguyễn Thị Minh Khai) có chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở với dạng công trình hỗn hợp (có thể có nhà biệt thự, nhà liên kế…).

Chỉ giới xây dựng ở đây sẽ phải lùi so với lộ giới tối thiểu 3m, khoảng lùi so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Mật độ xây dựng, tối đa 50% đối với biệt thự; các công trình khác xây dựng theo quy định. Tầng cao xây dựng tối đa 8 tầng với cao độ chuẩn tại vị trí lộ giới 31,8m, chiều cao đỉnh mái tối đa 33,8m. Số tầng cao nêu trên không kể tầng hầm, lửng. Trường hợp các lô đất gộp thửa thành khu đất có diện tích lớn hơn, các chỉ tiêu kiến trúc cũng phải tuân theo các quy định trên.

Công trình nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Pasteur đến Phạm Ngọc Thạch) cũng sẽ có chức năng dịch vụ, thương mại, nhà ở nhưng phải có dạng công trình độc lập, cao tầng.

Chỉ giới xây dựng ở đây sẽ phải lùi so với lộ giới tối thiểu 5m, khoảng lùi so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Hệ số sử dụng đất tùy theo từng lô đất nhưng tối đa không quá 7,5. Mật độ xây dựng tối đa 60%.

Góc giới hạn công trình 45 độ. Quy mô tầng cao tùy thuộc vào cao độ công trình tính theo góc giới hạn và diện tích khu đất. Cao độ chuẩn tại vị trí lộ giới bằng chiều rộng lộ giới cộng thêm 5m. Tầng cao tối đa 8 tầng. Chiều cao đỉnh mái tối đa 33,8m. Số tầng cao nêu trên không kể tầng hầm, lửng.

Công trình nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Alexandre de Rhode) cũng có chức năng dịch vụ, thương mại, nhà ở và dạng nhà độc lập, cao tầng. Mật độ xây dựng tối đa 60%. Hệ số sử dụng đất tính toán theo từng lô đất nhưng tối đa không quá 7,0. Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu so với lộ giới 5m, lùi tối thiểu so với ranh đất còn lại 2m. Góc giới hạn công trình 45 độ. Quy mô tầng cao tùy thuộc vào cao độ công trình tính theo góc giới hạn và diện tích khu đất. Cao độ chuẩn tại vị trí lộ giới bằng chiều rộng lộ giới cộng thêm 5m.

Công trình nằm trên đường Alexandre de Rhode (từ Pasteur đến Phạm Ngọc Thạch) có chức năng dịch vụ, thương mại, nhà ở với dạng biệt thự đơn và đa lập. Chỉ giới xây dựng lùi so với lộ giới tối thiểu 3m, lùi so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m.

Hệ số sử dụng đất tùy theo từng lô đất nhưng tối đa không quá 2,5. Mật độ xây dựng 50% đối với dạng biệt thự. Yêu cầu về kiến trúc: khuyến khích dạng công trình có mái ngói với giới hạn góc mái công trình 35 độ. Tầng cao công trình sẽ phụ thuộc vào vị trí công trình. Nếu ở vị trí giáp mặt đường, giới hạn chỉ giới xây dựng phía trước công trình đến giới hạn 13m so với lộ giới thì công trình sẽ có chiều cao 3 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 16,8m.

Nếu ở vị trí sau của phần nêu trên đến giới hạn 23m tính từ lộ giới, công trình sẽ có chiều cao 5 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 23,6m. Phần phía sau cùng, công trình sẽ có chiều cao 8 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 33,8m. Trường hợp các lô đất gộp thửa thành khu đất có diện tích lớn, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng phải tuân theo các quy định trên.

Giới hạn bởi đường Pasteur - Hàn Thuyên - Công xã Paris - Nguyễn Du

Ô phố này có diện tích 14.245m². Các chỉ tiêu kiến trúc tùy vào từng con đường. Công trình nằm trên đường Pasteur (từ Nguyễn Du đến Hàn Thuyên) có chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở với dạng công trình hỗn hợp. Chỉ giới xây dựng so với lộ giới tối thiểu 3m, so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Mật độ xây dựng tối đa 50% đối với dạng biệt thự. Quy mô xây dựng tối đa 8 tầng với cao độ chuẩn tại lộ giới 31,8m, chiều cao đỉnh mái tối đa 33,8m. Đối với các khu đất tiếp giáp hẻm, nhà liên kế áp dụng theo quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu của TPHCM.

Công trình nằm trên đường Hàn Thuyên (từ Pasteur đến Công xã Paris) cũng sẽ có chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở với dạng công trình hỗn hợp. Chỉ giới xây dựng so với lộ giới tối thiểu 3m, so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Hệ số sử dụng đất tùy theo từng lô đất nhưng tối đa không quá 2,5. Mật độ xây dựng tối đa 50% đối với dạng biệt thự. Yêu cầu về kiến trúc: khuyến khích dạng công trình có mái ngói với giới hạn góc mái công trình 35 độ. Chiều cao công trình tùy thuộc vào vị trí của công trình.

Nếu ở phần giáp mặt đường trong chỉ giới xây dựng phía trước công trình đến giới hạn 13m so với lộ giới, công trình được cao 3 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 16,8m. Nếu ở vị trí sau của phần nêu trên đến giới hạn 23m tính từ lộ giới thì công trình được cao 5 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 23,6m. Nếu ở vị trí kế tiếp công trình được cao 8 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 33,8m. Đối với các nhà liên kế phải tuân theo các quy định sau: được xây sát ranh lộ giới và ranh đất còn lại; mật độ xây dựng tối đa 90%; tầng cao tối đa 3 tầng với chiều cao đỉnh mái tối đa 16,8m; yêu cầu về kiến trúc: khuyến khích dạng công trình có mái ngói.

Công trình nằm trên đường Công xã Paris (từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Du) cũng có chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở với dạng biệt thự đơn và đa lập. Chỉ giới xây dựng so với lộ giới tối thiểu 3m so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Hệ số sử dụng đất tùy theo từng lô đất nhưng tối đa không quá 2,5. Mật độ xây dựng tối đa 50% đối với biệt thự với giới hạn góc mái công trình là 35 độ. Tầng cao công trình cũng tùy thuộc vào vị trí công trình. Nếu nằm giáp đường, chiều cao công trình là 3 tầng. Nếu nằm ở sau phần giáp đường, chiều cao công trình là 5 tầng và nếu nằm ở phần còn lại thì chiều cao công trình là 8 tầng (các quy định về từng vị trí tương tự các trục được đã nêu).

Công trình nằm trên đường Nguyễn Du (từ Công xã Paris đến Pasteur) cũng có chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở nhưng với dạng nhà hỗn hợp. Chỉ giới xây dựng so với lộ giới tối thiểu 3m, so với các ranh đất còn lại tối thiểu 2m. Mật độ xây dựng tối đa 50% đối với biệt thự. Tầng cao tối đa 7 tầng, nếu lùi vào thêm 5m, có thể lên 8 tầng.

Một số quy định bổ sung về kiến trúc:

- Việc thiết kế mới hoặc cải tạo công trình phải đảm bảo sự thống nhất, hài hòa về hình thức, cao độ nền, chiều cao chuẩn mặt tiền nhà trên từng tuyến đường theo quy định.

- Nếu bố trí mái che cầu thang trên sân thượng, chiều cao của mái che cầu thang tối đa 3m (tính từ sàn sân thượng).

- Tầng lửng chỉ được bố trí tại tầng trệt công trình. Diện tích xây dựng tầng lửng không quá 70% diện tích xây dựng tầng trệt.

- Công trình có tầng hầm: phần nổi tầng hầm không quá 1,2m so với cao độ của vỉa hè hiện hữu. Vị trí đường xuống hầm (ram dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m. Không làm tầng hầm ở hẻm nhỏ hơn 6m.

- Trên cùng 1 khu đất, giữa các khối công trình có cao độ chênh lệch từ 3 tầng trở lên hoặc tối thiểu 10,2m, cần có khoảng cách tối thiểu 2m.

- Tường rào công trình phải kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất. Chiều cao tối đa tường rào là 2,6m tính từ vỉa hè.

- Không sử dụng vật liệu phản quang quá 70% trên toàn bộ diện tích mặt tiền nhà.


 Theo Sài Gòn Giải Phóng

Tin nhiều người đọc

 

Biệt thự biển phong cách "Go Green" thu hút khách nghỉ dưỡng cao cấp (08:00 05/12/2018)

Cuối năm, giới đầu tư bất động sản chuyển hướng sang đất nền (08:00 05/12/2018)

Thị trường BĐS Quảng Ngãi - Điểm đến mới của giới đầu tư địa ốc (08:00 06/12/2018)

Lỗ hổng pháp lý khiến nhà đầu tư condotel chịu nhiều thua thiệt (13:47 04/12/2018)

Tp.HCM sử dụng 174 căn hộ để thực hiện di dời, tái định cư các hộ dân Quận 1 (08:38 07/12/2018)

Đầu tư officetel - miếng hời lớn từ lợi nhuận cho thuê (08:00 07/12/2018)

Tin mới nhất

 

Yêu cầu TP. Hà Nội rà soát lại dự án quy hoạch sử dụng đất phường Ô Chợ Dừa (09:55 08/12/2018)

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2045 (09:13 05/12/2018)

Đà Nẵng đề xuất chọn Singapore làm hình mẫu để quy hoạch thành phố (08:36 04/12/2018)

Kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (13:42 28/11/2018)

Đồ án quy hoạch Long Thành (Đồng Nai) sẽ có 3 khu đô thị lớn (08:38 27/11/2018)

Hà Nội: Huyện Đông Anh phấn đấu lên quận vào năm 2020 (10:16 21/11/2018)

Tin cũ hơn

 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 9 - 11, quận 11 (10:56 30/12/2008)

Xây công viên, bến tàu du lịch tại phía bắc sông Cái, Nha Trang (10:27 29/12/2008)

Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế thành đô thị loại I (10:20 29/12/2008)

Khả năng “nóng” trở lại trong vòng một năm là rất khó (16:49 26/12/2008)

Công bố và trao quyết định quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ (16:34 26/12/2008)

Điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An (08:29 25/12/2008)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn