Bắc Giang: Mở rộng diện tích cụm công nghiệp Hợp Thịnh

01/11/2011 08:17 

Sau mở rộng, cụm công nghiệp có diện tích 75 ha và dự kiến hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vào năm 2016.

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa có diện tích sau khi mở rộng là 75 ha (trước đó là 50ha). Trong đó bao gồm đất công nghiệp là 52,38 ha, đất cây xanh là 8,03 ha, đất công cộng, hành chính cụm công nghiệp là 2,23 ha, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 1,29 ha, đất giao thông là 11,07 ha.

Sau khi hoàn thành, cụm công nghiệp Hợp Thịnh dự kiến sẽ sản xuất các mặt hàng như chế biến nông sản thực phẩm, hàng điện tử, công nghiệp nhẹ phục vụ xuất khẩu, các ngành công nghiệp phụ trợ...

Theo dự kiến, đến năm 2016 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bắt đầu đi vào khai thác.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thành lập được hơn 30 cụm công nghiệp, theo quy hoạch đến năm 2010, toàn tỉnh hình thành 59 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 1.200 ha.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang)

Dành cho người xây nhà