Bắc Ninh: Chuyển mục đích sử dụng 1.014,3ha đất

30/09/2011 08:20 

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 1.014,3 ha đất để thực hiện 38 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các dự án, công trình cấp bách trên bao gồm các dự án như: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông tỉnh lộ; xây đường vào khu xử lý chất thải tỉnh Bắc Ninh; cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đê tả Đuống…

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình cấp bách nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.


(Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà