Bình Định: Quy hoạch chi tiết khu tái định cư vùng ven biển Trung Lương

19/06/2009 17:32 

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư vùng sạt lở ven biển Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát với tổng diện tích 92.938m2.

Khu quy hoạch thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (thuộc khu vực phía Bắc Khu Kinh tế Nhơn Hội).

Tổng diện tích quy hoạch được duyệt: 92.938m2. Trong đó, tổng diện tích quy hoạch điều chỉnh là 88.029,7m2.

Tổng diện tích sau khi điều chỉnh quy hoạch giảm 4.908,3m2 (giảm 1.642,9m2 do giảm diện tích lô H; giảm 3.265,4m2 do mở rộng lộ giới đường ĐT639).

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, Khu tái định cư giảm 18 lô so với quy hoạch được duyệt. Điều chỉnh cho tồn tại theo hiện trạng đối với các hộ nằm trong phạm vi quy hoạch nhưng không ảnh hưởng đồ án quy hoạch.

Theo CafeF

Dành cho người xây nhà