Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương: Chuyển đổi hơn 280ha đất để thực hiện 4 công trình cấp bách

21/11/2011 13:38 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Bình Dương chuyển mục đích sử dụng gần 281 ha đất để thực hiện 4 dự án, công trình cấp bách trên trong năm 2011.

UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho Nghệ An chuyển mục đích sử dụng gần 1.000 ha đất và Hà Nam chuyển mục đích sử dụng hơn 310 ha đất xây dựng các dự án, công trình cấp bách.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang