Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

25/10/2010 08:41

Sáng 19/10/2010, tại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp UBND tỉnh lần thứ 90 để thông qua quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2015.

Từ năm 2010 – 2020, tại Bình Dương đất đô thị tăng từ 20.803 ha lên 103.328 ha; đất du lịch tăng từ 992 ha lên 4.384 ha.

Tại phiên họp, đại diện Phân viện quy hoạch đã trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tỉnh Bình Dương.

Theo nghiên cứu của đơn vị tư vấn, đến nay, hầu hết diện tích đất tỉnh Bình Dương đã được sử dụng. Trong đó, đất nông nghiệp tuy giảm đáng kể về diện tích nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao (77,45%), đất phi nông nghiệp tăng nhanh và chiếm tới 22,54%. Hiện nay, diện tích đất chưa sử dụng còn không đáng kể.

Diện tích phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

Đất nông nghiệp sẽ giảm từ 208.691 ha năm 2010 xuống 163.876 ha năm 2020, tỷ lệ đất nông nghiệp trong tổng diện tích đất nông nghiệp giảm tương ứng từ 77,45% xuống còn 60,82%;

Đất phi nông nghiệp tăng từ 60.718 ha năm 2010 lên 105.567 ha năm 2020, tỷ lệ đất phi nông nghiệp trong tổng diện tích đất nông nghiệp tăng từ 22,53% lên 39,18%;

Đất đô thị sẽ tăng rất nhanh, từ 20.803 ha năm 2010 lên 103.328 ha năm 2020; đất du lịch tăng từ 992 ha năm 2010 lên 4.384 ha năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đề nghị, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, đồng thời điều chỉnh lại các số liệu cho thống nhất, phù hợp; xây dựng quy hoạch đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các huyện, thị tập trung xây dựng kế hoạch, quy hoạch khai thác cảnh quan ven sông Sài Gòn trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần phải xác định quy hoạch sử dụng đất gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng công nghiệp – đô thị.

(Theo UBND Bình Dương)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang