Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Công bố công khai đồ án quy hoạch đô thị từ 01/01/2010

08/07/2009 09:01 

Bắt đầu từ năm 2010, tất cả các đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt.

Công bố công khai đồ án quy hoạch đô thị từ 01/01/2010

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Luật Quy hoạch đô thị vừa được Chủ tịch nước công bố. Luật này đã được Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009.

Các nội dung công bố gồm các nội dung cơ bản của đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, trừ những nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia.

Hình thức công bố, trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ tại cơ quan nhà nước liên quan đến quy hoạch, trung tâm triển lãm về quy hoạch và tại khu vực lập quy hoạch. Thông tin trên các phương tiện truyền thông, in thành ấn phẩm phát hành rộng rãi.

Theo Bộ Xây dựng, việc công bố công khai các đồ án quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo tính dân chủ, và để các tổ chức, cá nhân có cơ sở giám sát và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định việc cấp phép quy hoạch để các chủ đầu tư có cơ sở lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình, do nhiều khu vực hiện nay trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. Chính quyền đô thị có trách nhiệm cấp giấy phép quy hoạch đô thị.

Theo CafeF

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang