Theo quy hoạch, quận Long Biên có diện tích là 6.038,24 ha (diện tích ngoài đê sông Hồng, sông Đuống là 2.250,22 ha, diện tích trong đê là 3.788,02 ha). Quận Hoàng Mai có tổng diện tích là 4.104,1 ha, phạm vi nghiên cứu để phát triển đô thị có diện tích khoảng 3.034,47 ha, với dân số khoảng 243.000 người.

Đây là các quy hoạch về hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải vệ sinh môi trường, cấp điện, chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, là cơ sở để xác định vị trí các công trình kỹ thuật đầu mối (trạm điện, nhà máy nước, trạm cấp nước, nhà máy xử lý nước thải...).

Theo DĐDN