Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đảm bảo tiến độ GPMB Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

11/08/2011 13:17 

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố cùng một số đơn vị liên quan về việc thực hiện việc GPMB tại Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, UBND Thành phố giao Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố kiểm tra cụ thể tình hình thực hiện GPMB tại dự án xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Phú Xuyên và chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 12/8/2011.
 
TP cũng yêu cầu UBND huyện Phú Xuyên và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển N&G chủ động phối hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ GPMB của dự án.

(Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang