Điều chỉnh, bổ sung các KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng 2020

23/06/2009 08:07 

Theo công văn số 964/TTg-KTN ngày 17/06/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Theo công văn số 964/TTg-KTN ngày 17/06/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung các KCN của tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý việc chủ trương xây dựng KCN công nghệ cao và đô thị dịch vụ Long Thành với quy mô diện tích 1.922ha, trong đó diện tích KCN công nghệ cao là 500ha.

Việc ưu tiên thành lập và mở rộng danh mục các KCN tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều chỉnh diện tích KCN An Phước từ 130ha lên 201ha. KCN Tân Phú từ 54ha lên 130ha. KCN Long Đức từ 450ha lên 580ha.

Bổ sung vào danh mục các KCN dự kiến mở rộng như sau: KCN Xuân Lộc, diện tích 200ha và KCN Amata với diện tích 180ha.

Ngoài ra, bổ sung thêm các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới vào danh mục như: KCN công nghệ cao Long Thành, diện tích 500ha. KCN Phước Bình với diện tích 190ha. KCN Cẩm Mỹ với diện tích 300ha. KCN Gia Kiệm, diện tích 330ha và KCN Suối Tre với diện tích 150ha.

Theo CafeF

Dành cho người xây nhà