Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

25/12/2008 08:29 

Ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Cụ thể, điều chỉnh diện tích KCN Bắc Vinh từ 143 ha xuống 60 ha; đưa KCN Cửa Lò, diện tích 50 ha ra khỏi Danh mục các KCN dự kiến thành lập mới.

Các KCN được bổ sung vào Danh mục các KCN dự kiến thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 bao gồm: KCN Hoàng Mai, KCN Đông Hồi, KCN Tân Kỳ (đều có diện tích 600 ha); KCN Phủ Quỳ, KCN Sông Dinh (diện tích 300ha) và KCN Nghĩa Đàn, KCN Tri Lễ (diện tích 200 ha).

Việc mở rộng quy mô diện tích các KCN trên trong giai đoạn 2016-2020 sẽ được xem xét, quyết định sau khi các KCN của tỉnh Nghệ An hoạt động có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt của giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng lưu ý Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà máy xử lý nước thải của các KCN đã được thành lập và thực hiện thủ tục đầu tư đối với các Dự án đầu tư các KCN thành lập mới nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý.

 Theo Kinh Tế Đô Thị

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang