Điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

29/12/2011 13:51 

Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản giao UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Theo đó, huyện Thạch Thất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tổ chức triển khai đầu tư xây dựng dự án tái định cư đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu huyện Thạch Thất báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 1/1/2012.

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà