Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đồng Nai: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung ĐTM Nhơn Trạch

12/08/2011 13:32 

Xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/25.000 đô thị mới Nhơn Trạch khu vực xã Phước Khánh.

Trao đổi với Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ về lý do điều chỉnh khu vực trên được biết, Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/25.000 đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006.


Theo đó tại khu đất khoảng 20 ha phía Tây Nam huyện Nhơn Trạch thuộc xã Phước Khánh có các chức năng là đất Làng đô thị hóa (khoảng 17 ha) và đất cây xanh dọc sông Đồng Nai (khoảng 3 ha).

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào nhu cầu đầu tư và phát triển thực tế của địa phương, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị mới Nhơn Trạch; đồng thời, xét các yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến việc hình thành Làng đô thị hóa theo quy hoạch chung được duyệt của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đi qua, chia cắt khu vực (các đường giao thông, các tuyến lưới điện quốc gia...), UBND tỉnh thấy cần điều chỉnh quy hoạch khu vực trên cho phù hợp hơn. Bởi khu đất 20 ha trên còn có không gian phát triển gắn liền với khu công nghiệp Ông Kèo và trung tâm dịch vụ hàng hải.

Như vậy, với các lý do trên, nội dung trình điều chỉnh quy hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai là khu đất 20ha gồm Làng đô thị hóa (17ha) và đất cây xanh dọc sông Đồng Nai (3ha) được điều chỉnh sang đất xây dựng cảng Tổng hợp. Các vấn đề khác không liên quan tới nội dung điều chỉnh trên vẫn được tiếp tục thực hiện theo Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


(Theo Chính phủ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang