Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Duyệt đề cương nhiệm vụ lập, rà soát, bổ sung quy hoạch các khu dân cư nông thôn

20/10/2009 09:54

UBND TP vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập, rà soát, bổ sung quy hoạch các khu dân cư nông thôn vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu của dự án là rà soát, bổ sung các vùng dân cư thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn Hà Nội; phản ánh đúng thực trạng các điểm dân cư ở các vùng này; lập các phương án quy hoạch bố trí ổn định dân cư…

UBND TP yêu cầu các phương án quy hoạch sau khi rà soát, bổ sung phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và các quy hoạch khác có liên quan.

Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội được giao thực hiện, thời gian từ quý 4/2009 đến hết quý 1/2010.

 Theo KTDT

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn