Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Giảm diện tích khu công nghiệp Đại Kim Bắc Ninh xuống 508 ha

05/01/2009 10:22 

Một số KCN thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Hòa Bình vừa được đưa vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng 2020.

Giảm diện tích khu công nghiệp Đại Kim Bắc Ninh xuống 508 ha

Thông tin từ Cổng TTĐTCP, Thủ tướng vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung một số khu công nghiệp thuộc các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Hòa Bình vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

 Cụ thể,

 Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn IV), tỉnh Thừa Thiên Huế được mở rộng diện tích lên 515,3 ha và bổ sung danh mục khu công nghiệp này vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên mở rộng đến năm 2015.

 Khu công nghiệp Đại Kim, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm diện tích từ 766 ha xuống 508 ha. Đồng thời bổ sung Khu công nghiệp Đại Kim và Khu công nghiệp Quế Võ III, diện tích 300 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới.

 Tại tỉnh Hòa Bình, sẽ bổ sung thêm 7 khu công nghiệp vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, gồm: Bờ trái sông Đà (86 ha), Yên Quang (200 ha), Thanh Hà (300 ha), Mông Hóa (200 ha), Nam Lương Sơn (200 ha), Nhuận Trạch (200ha) và Lạc Thịnh với diện tích 200 ha.

 Thủ tướng cũng đồng ý mở rộng khu công nghiệp Lương Sơn diện tích từ 72 ha lên 230 ha.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang