Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Bố trí vốn thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

31/08/2011 08:17 

Ông Nguyễn Văn Khôi- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có kết luận về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Để giải quyết khó khăn về đầu tư kết cấu hạ tầng trong những năm tới, UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh và các cơ quan liên quan tổng hợp kế hoạch và danh mục dự án đầu tư trên địa bàn xã Đông Hội để sớm lồng ghép và hoàn thành các đồ án quy hoạch phù hợp với định hướng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Đông Anh ưu tiên bố trí kế hoạch vốn thực hiện đầu tư một số dự án đã được Thành phố chấp thuận và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: Trường tiểu học xã Đông Hội; Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình - đền - chùa Hội Phụ bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố; UBND huyện Đông Anh cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư dự án xây dựng đường trục thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp nước sạch, thoát nước).

TP cũng yêu cầu UBND huyện Đông Anh chủ động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ xây nhà đối với 6 hộ khó khăn về nhà ở, giải quyết xong trong năm 2011; tiếp tục rà soát để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, chất độc màu da cam… trên địa bàn, hoàn thành báo cáo Thành phố trong quý III/2011.

(Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang