Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Công bố nhiều chính sách về quản lý đất đai mới

24/10/2008 15:42 

Hôm nay (24/10), UBND TP Hà Nội đã công bố và tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định mới về quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Đó là một loạt các quyết định mới được ban hành để phù hợp với việc địa bàn Hà Nội đã được mở rộng do hợp nhất với Hà Tây; bao gồm: Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND, ngày 22/10/2008, ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND, ngày 22/10/2008, ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn TP Hà Nội.

Tiếp đó là Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND, ngày 23/10/2008, về việc ban hành quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND, ngày 23/10/2008 về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội.

Thêm nữa là Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, việc thành phố tổ chức buổi tập huấn đến các cấp ngành, quận, huyện, để thống nhất cách hiểu về các văn bản mới, từ đó các cơ sở có thể giải quyết công việc một cách chuẩn mực, không tạo ra những ngoại lệ.

Tuy nhiên, các văn bản pháp quy không thể quán xuyến hết được những yêu cầu của thực tiễn và những vấn đề mới phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nên trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc sẽ tiếp tục tháo gỡ.
Theo hanoimoi.com.vn

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang