Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Khu đất công nghiệp điều chỉnh quy hoạch thành nhà ở

04/05/2011 13:31 

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, vừa điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất có ký hiệu B5-1 được xác định là đất công nghiệp kho tàng trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/5000 sang xây dựng khu nhà ở.

Theo đó, ô đất có các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản như sau: Diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch 35.896m2. Trong đó, diện tích đất mở đường quy hoạch 11.614m2; diện tích đất xây dựng công trình 24.282m2.

Do điều chỉnh thành khu nhà ở, nên quy mô dân số dự kiến tại đây từ 3.000 đến 3.500 người.

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang