Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hải Phòng: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thành phố đến năm 2025

20/09/2008 08:52 

Hải Phòng vừa hoàn thành cơ bản việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2025 và quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được triển khai thực hiện 7 năm qua, Hải Phòng đã xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2025 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như định hướng xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung cơ bản việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch trong chiến lược phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng gồm: tính chất đô thị, quy mô dân số, đất đai, trung tâm hành chính; định hướng phát triển dọc Sông Cấm và Khu đô thị Bắc sông Cấm; định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không), đồng thời khoanh định và bảo vệ các khu vực bảo vệ thiên nhiên, danh lam thắng cảnh có giá trị…

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Hải Phòng đến năm 2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và chọn lọc các phương án khác nhau do các cơ quan tư vấn trong nước và nước ngoài nghiên cứu, xác lập. Tuy nhiên, điểm chung vẫn là định hướng phát triển không gian đô thị và các vùng phụ cận theo hướng ưu tiên phát triển đô thị thành phố trong thế kỷ 21 là một khu vực trung tâm có mối quan hệ tương hỗ với cả vùng duyên hải Bắc Bộ; phát triển đồng bộ giữa xây dựng mới, cải tạo và chỉnh trang đô thị cũ, phát triển không gian đô thị; vùng nông thôn và hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đồng bộ...phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố hiện đại, có bản sắc, có núi, sông, biển tạo sức hấp dẫn về đô thị, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Theo quy hoạch, khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có quy mô diện tích 21.640 ha là khu kinh tế tổng hợp hoạt động theo quy chế riêng với vai trò là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Toàn bộ khu Kinh tế gồm các xã: Trung Hà, Thủy Triều, An Lư, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng và một phần đảo Vũ Yên (huyện Thủy Nguyên); các phường Tràng Cát, Đông Hải và một phần đảo Vũ Yên (quận Hải An) và xã Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải).

Đây là khu vực có tiềm năng kinh tế lớn, hiện có nhiều dự án về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ lớn đã và được đầu tư xây dựng. Việc xây dựng quy hoạch khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải bảo đảm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với quốc phòng- an ninh, làm cơ sở cho việc xác lập và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư, quản lý xây dựng và kêu gọi đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trịnh Quang Sử khẳng định "Việc điều chỉnh quy hoạch chung của Hải Phòng đến năm 2025 có ý nghĩa thiết thực và cần thiết để phù hợp với hiện trạng thực tế cũng như sự phát triển thành phố trong tương lai. Tuy nhiên, không nên tuyệt đối hóa mà cần phải tiếp tục cập nhật thông tin để điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm đồng bộ. Chủ tịch yêu cầu các ngành liên quan cần bổ sung định hướng phát triển kinh tế biển, bảo đảm quỹ đất sản xuất bảo đảm an ninh lương thực; dịch vụ vui chơi, giải trí; chú trọng phát triển đô thị mới kết hợp chỉnh trang đo thị cũ; ưu tiên các công trình công cộng, giữ gìn nguồn nước, xử lý chất thải…

Đối với khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành chức năng cần chủ động bám sát Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiếp thu có chon lọc ý kiến đóng góp của các ban, ngành Trung ương và địa phương, kể cả tham khảo tư vấn của nước ngoài để xây dựng quy hoạch phát triển Khu kinh tế tổng hợp này đồng bộ, bền vững, góp phần tích cực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Theo Bộ TN - MT

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang