Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hơn 1.400 ha quy hoạch xây dựng mới 20 cụm công nghiệp

08/07/2008 15:11 

Theo quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp (CCN) địa phương TP. HCM đến năm 2020 (có tính đến năm 2025) UBND TP. HCM vừa phê duyệt, sẽ có 20 CCN được quy hoạch xây dựng mới với quy mô 1.422 ha, nằm ở các huyện ngoại thành mà tập trung nhất là hai huyện Hóc Môn và Bình Chánh (6 CCN/huyện).

10 CCN đã hình thành và đang hoạt động sẽ được củng cố, điều chỉnh với quy mô 478 ha; trong đó một số CCN dự kiến sẽ giảm diện tích so với quy hoạch cũ. UBNDTP giao Sở Công nghiệp trách nhiệm xác định ngành nghề cho các CCN mới phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trọng điểm của TP. HCM.

UBNDTP lưu ý UBND các quận - huyện có CCN phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu đất xây dựng nhà ở công nhân đối với các CCN hiện hữu để tiếp tục xây dựng bổ sung đủ nhu cầu; đồng thời xác định quy mô, tính chất và tổ chức lập quy hoạch cho các khu dân cư, dịch vụ phục vụ đối với các CCN mới hình thành. Đối với các CCN hiện hữu trên địa bàn các quận nội thành và quận mới, nếu không còn đảm bảo các tiêu chí là CCN, UBNDTP khuyến khích chuyển đổi sang chức năng khác của đô thị phù hợp với định hướng phát triển của TP.

Theo Sài Gòn Giải Phóng Online

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang