Dự kiến, trong KCN sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD từ đầu tư nước ngoài và tạo ra hơn 50.000 việc làm. Một trong những mục tiêu của dự án này là tạo ra sự chuyển giao công nghệ giữa các Cty đầu tư. KCN sẽ đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến các Cty sản xuất trong phạm vi của mình như: Tiếp thị và thương vận thiếu hiệu quả, thiếu các tiện nghi phụ trợ. Các lĩnh vực chính của KCN gồm: thu hút khoảng 250 cơ sở sản xuất của Hàn Quốc và nước ngoài với quy mô phụ thuộc vào yêu cầu sản xuất của từng DN; xây dựng trung tâm quản lý KCN, văn phòng đầu tư và khách hàng, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, nhà triển lãm, trung tâm vận tải và nhà xưởng. Bên cạnh đó là các dịch vụ và cơ sở vật chất khác như trung tâm tài chính, trường dạy nghề kỹ thuật, bệnh viện, khách sạn, các cửa hàng mua sắm...

Theo DDDN