Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên mở rộng diện tích thêm 100 ha

21/05/2009 10:34

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung khu công nghiệp Phố Nối A và khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên mở rộng diện tích thêm 100 ha

Theo công văn Công văn 753, 759/TTg-KTN vào ngày 20/05/2009, Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, sẽ mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A với diện tích 204 ha và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II từ 130 ha lên 230 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo chủ đầu tư lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp trên phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, cho phép UBND tỉnh Quảng Trị áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả.
Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang