Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị chuyển 2 cụm công nghiệp thành 2 khu công nghiệp

28/06/2011 15:54 

Vừa qua, UBND Tp.HCM có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi 2 cụm công nghiệp: An Hạ (123,5 ha) và Cơ khí ô tô Tp.HCM (gần 100 ha) thành khu công nghiệp.

Theo UBNDTP, việc chuyển đổi 2 cụm công nghiệp này nhằm tạo quỹ đất công nghiệp trên địa bàn TP, sử dụng hiệu quả và tăng cường thu hút đầu tư .

Theo quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 1/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Tp.HCM đến năm 2010, có tính đến năm 2020, thì tổng diện tích quy hoạch dành cho các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung là 7.000 ha (trong đó có 1.000 ha là khu công nghệ cao).

Như vậy, dự kiến đến năm 2020, cùng với 15 khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu và 7 khu công nghiệp dự kiến thành lập mới, Tp.HCM sẽ có tổng cộng 22 khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 6.000 ha.

Với việc chuyển đổi 2 cụm công nghiệp trên thành 2 khu công nghiệp, tổng số khu công nghiệp và khu chế xuất của thành phố là 24 khu và tổng diện tích cho khu công nghiệp là gần 6.200 ha.

(Theo SGGP)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang