Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Mới có 24 dự án sân golf đi vào hoạt động

01/06/2011 08:16 

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo về dự án sân golf thì mới có 24/90 dự án sân golf trong danh mục quy hoạch đi vào hoạt động.

Các dự án khác đang trong giai đoạn xây dựng, mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tổng vốn giải ngân của 24 dự án này là 75,62 triệu USD (tương đương 1.512 tỷ đồng); thu hút hơn 8.000 lao động, trong đó 80% là người địa phương. Mức nộp ngân sách theo thống kê chưa đầy đủ là 505 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các dự án sân golf chủ yếu từ kinh doanh bất động sản và bán thẻ hội viên nên hiệu quả chưa cao, thu hồi vốn chậm.

Mặt khác, một số sân có diện tích lớn nhưng vốn đầu tư nhỏ nên suất đầu tư tính trên mỗi héc ta đất rất thấp. Được biết, tổng vốn đầu tư 90 dự án sân golf là 24,4 tỷ USD, trong đó vốn nước ngoài là 20,5 tỷ USD, chiếm 84%.

(Theo HNM)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang