Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Năm 2010: Quận Phú Nhuận sẽ không còn đất nông nghiệp

18/09/2008 09:47 

UBND TP HCM vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận Phú Nhuận và các phường trực thuộc.

Năm 2010: Quận Phú Nhuận sẽ không còn đất nông nghiệp Theo đó, đến năm 2010, quận sẽ không còn đất nông nghiệp mà chỉ có đất phi nông nghiệp (486,34 ha), trong đó đất ở chiếm 50,99% (248 ha), đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở còn 1,02 ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở còn 4,52 ha và đất phi nông nghiệp còn phải thu hồi là 26,76 ha.

Kế hoạch sử dụng đất của quận được phân kỳ thực hiện theo từng năm trong giai đoạn 2006-2010.

Đến năm 2010, đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở chỉ còn 0,09 ha, không còn đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở và đất phi nông nghiệp còn phải thu hồi là 2,12 ha.

Cũng tại thời điểm này, 10 phường của quận còn diện tích đất phi nông nghiệp sẽ phải thu hồi gồm: phường 1 (0,58 ha), phường 2 (0,01 ha), phường 3 (0,07 ha), phường 9 (0,98 ha), phường 10 (0,04 ha), phường 11 (0,1 ha), phường 12 (0,22 ha), phường 14 (0,08 ha), phường 15 (0,57 ha) và phường 17 (0,04 ha).

Các phường còn lại đã hoàn tất việc thu hồi gồm: phường 4, 5, 7, 8 và 13.

Theo TTXVN

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang