Phát triển thêm 7 đô thị mới tại Quảng Trị

30/08/2013 07:40  |  Theo TTVN

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến năm 2020, Quảng Trị sẽ nâng cấp, mở rộng 13 đô thị hiện có và phát triển thêm 7 đô thị mới.

Trong đó, thành phố Đông Hà tập trung phát triển nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí của thành phố đạt đô thị loại II, là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Thành phố có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, là đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây.

Bên cạnh đó, có 8 đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện lỵ, 11 đô thị là các đô thị đặc thù và tổng hợp vùng đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của vùng.

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật cũng được định hướng phát triển đến năm 2020.

Dành cho người xây nhà