Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phương án bồi thường, bố trí tái định cư khu số 2 tuyến đường ĐT 602, TP.Đà Nẵng

19/05/2009 10:49

UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tuyến đường ĐT 602 tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Phương án bồi thường, bố trí tái định cư khu số 2 tuyến đường ĐT 602, TP.Đà Nẵng Theo cổng thông tin TP – Đà Nẵng vào ngày 14/05/2009, UBND thành phố vừa phê  duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư  đối với các hộ giải tỏa dự án Khu tái định cư số 2 thuộc Vệt khai thác quỹ đất  tuyến đường ĐT 602 tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Theo đó: Các hộ bị giải tỏa  về nhà và đất ở được đền bù theo Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 và  Quyết định 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành  phố. Quy định bố trí đất tái định cư như sau:

Đối với các hộ mặt tiền đường ĐT 602 giải tỏa đi hẳn có diện tích đất bị thu hồi từ  40m2 đến 60m2 được bố trí 01 lô diện hộ chính đường 7,5m  tại khu TĐC số 2 tuyến đường ĐT 602; hộ giải tỏa có diện tích đất thu hồi từ 60m2 đến 300m2 (01 lần hạn mức công nhận đất ở) được bố  trí 01 lô diện hộ chính mặt tiền đường ĐT 602. Nếu thu hồi thêm 01 hạn mức công  nhận đất ở được bố trí thêm 01 lô diện hộ chính mặt tiền đường ĐT 602 khu tái  định cư số 2.

Đối với các hộ giải tỏa một phần mặt tiền đường ĐT 602 có diện tích đất bị thu hồi  dưới 75m2 không bố trí tái định cư; hộ có diện tích đất bị thu hồi từ  75m2 đến dưới 120m2 được bố trí 01 lô diện hộ phụ đường  5,5m; hộ có diện tích thu hồi từ 120m2 đến dưới 150m2 được  bố trí 01 lô diện hộ chính đường 5,5m.

Hộ có diện tích thu hồi từ 150m2 đến dưới 200m2 được bố trí 01 lô diện hộ chính đường  7,5m; hộ có diện tích thu hồi từ 200m2 đến dưới 300m2 được  bố trí 01 lô diện hộ chính mặt tiền đường ĐT 602. Nếu thu hồi thêm 01 hạn mức  công nhận đất ở, được bố trí thêm 01 lô diện hộ chính mặt tiền đường ĐT 602 của  Khu tái định cư số 2.

Đối  với các hộ giải tỏa bên trong khu dân cư: hộ có nhà ở nhưng không được bồi  thường về đất theo đơn giá đất ở, có hộ khẩu thường trú tại nơi giải tỏa được bố  trí 01 lô diện hộ phụ đường 5,5m; hộ có diện tích đất bị thu hồi dưới  100m2 và có tổng giá trị đền bù dưới 100 triệu đồng được bố trí 01 lô  diện hộ chính đường 5,5m.

Hộ có diện tích đất bị thu hồi từ 100m2 đến  dưới 150m2, có tổng giá trị đền bù từ 100 triệu đến dưới 150 triệu được bố trí 01 lô diện hộ chính đường 7,5m; hộ có diện tích đất bị thu hồi từ  150m2 trở lên, có tổng giá trị đền bù từ 150 triệu đồng trở lên được bố trí 01 lô hộ chính đường 7,5m. Nếu thu hồi trên 01 hạn mức công nhận đất ở  thì mức mỗi hạn mức bố trí được 01 lô hộ chính đường 7,5m.

Trường hợp hộ giải tỏa có nhiều hộ sinh sống hoặc có từ 08 nhân khẩu trở lên có đăng ký hộ khẩu thường trú được bố trí thêm 01 lô đất  diện hộ phụ đường 5,5m.

Các  trường hợp giải tỏa không đủ điều kiện tiêu chuẩn bố trí tái định cư theo quy  định, nếu thật sự có nhu cầu bố trí đất ở, Hội đường bồi thường thiệt hại và  giải phóng mặt bằng kiểm tra, đề xuất cụ thể, trình UBND thành phố xem xét giải  quyết cho từng trường hợp cụ thể

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang