Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quốc hội thông qua dự án Luật Quy hoạch đô thị

18/06/2009 15:37 

Chiều 17/6, sau khi nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ QH về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch đô thị, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quy hoạch đô thị (các điều 6, 19, 44, 47).

Với 440 đại biểu tán thành, bằng 89,25% tổng số số đại biểu, QH đã thông qua toàn bộ Luật Quy hoạch đô thị. Luật gồm 6 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đô thị, gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt... 

Theo Bao Xay Dung

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang