Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy hoạch 30 cụm công nghiệp

30/05/2009 11:51

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2001 – 2010 có xét tới 2020.

Theo đó, tổng số cụm công nghiệp quy hoạch phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2010 là 30 cụm, quy mô 2.117ha. Hiện nay, huyện Tân Thành là nơi tập trung nhiều cụm công nghiệp nhất tỉnh với 10 cụm được phê duyệt.

Quy hoạch 30 cụm công nghiệp

Sở Công thương sẽ là cơ quan chính triển khai quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, theo dõi tiến độ đầu tư xây dựng. Hầu hết, các cụm nghiệp được phê duyệt đều đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng, một số đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.  

Theo Do Thi

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang