Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy hoạch xây dựng đô thị An Nhơn

08/07/2009 11:55 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn.

Theo đó, đô thị An Nhơn sẽ hình thành trên cơ sở huyện An Nhơn hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 24.264ha, bao gồm 2 thị trấn và 13 xã, trong đó khu vực nội thị bao gồm 2 thị trấn là Bình Định và Đập Đá, toàn bộ xã Nhơn Thành, một phần xã Nhơn Hưng và một phần xã Nhơn Hòa; khu vực ngoại thị bao gồm phần còn lại của đô thị, trong đó tập trung đô thị hóa 4 khu vực: Nam Tượng, An Thái, Nhơn Mỹ và Cảnh Hàng.

Quy hoạch xây dựng đô thị An Nhơn

Đến năm 2030 đô thị An Nhơn có quy mô dân số là 270.000 người, trong đó khu vực nội thị 200.000 người, khu vực ngoại thị là 70.000 người; tổng quỹ đất xây dựng đô thị là 3.400ha.

Trong tương lai đô thị An Nhơn là đô thị vệ tinh của TP Quy Nhơn và ngược lại; có mối tác động qua lại và mật thiết với TP Quy Nhơn, Khu Kinh tế Nhơn Hội và hành lang Đông Tây; là một trong những trung tâm văn hóa - kinh tế - xã hội - dịch vụ du lịch của thị xã An Nhơn và khu vực phía Nam tỉnh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng; tuyến phòng thủ chiến lược quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Theo Do Thi

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang