Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tây Ninh: Dự kiến tăng 6000ha diện tích đất khu, cụm công nghiệp

20/07/2011 16:44 

Tây Ninh định hướng phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp nên nhu cầu đất cho các khu, cụm công nghiệp tăng cao, dự kiến tăng hơn 6.000 ha so với năm 2010.

Hiện nay, diện tích đất khu, cụm công nghiệp trên toàn tỉnh Tây Ninh là 5.064,29 ha, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm tỷ lệ cao nhất trong diện tích đất phi nông nghiệp.

Dự kiến quy hoạch đến năm 2020, Tây Ninh có các khu công nghiệp (KCN) sau: KCN Trảng Bàng và Khu chế xuất Linh Trung 3 (Trảng Bàng) có tổng diện tích 400 ha; Khu liên hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ Phước Đông – Bời Lời có tổng diện tích 3.275 ha, trong đó KCN 2.190 ha; KCN Hiệp Thạnh (Rạch Sơn, Gò Dầu) 250 ha; KCN Gia Bình (Trảng Bàng) 200 ha; KCN Bàu Hai Năm (Trảng Bàng) 200 ha; KCN Chà Là (huyện Dương Minh Châu) 200 ha.

Bên cạnh đó là 22 cụm công nghiệp (CCN) bao gồm: Bình Minh 106 ha, Thạnh Tân 50,8 ha, Tân Bình 97,03 ha (Thị xã); CCN Bến Kéo 143,9, Trường Hoà 93,7 ha (Hoà Thành). CCN Suối Cạn 133 ha, Thanh Xuân 126 ha (Tân Biên); CCN Tân Hội 150 ha, Tân Phú 200 ha, CCN Cơ khí 100 ha, Tân Hà 150 ha, Suối Ngô 20 ha, Tân Đông 20 ha (Tân Châu); CCN Bến Củi 100 ha (huyện Dương Minh Châu); Bàu Rong 200 ha (Trảng Bàng), Long Chữ 300 ha, Tiên Thuận 50 ha (Bến Cầu), Bàu Đồn 200 ha (Gò Dầu). CCN Ninh Điền 50 ha, Hoà Hội 30 ha, Phước Vinh 30 ha, Đồng Khởi 20 ha (Châu Thành). Hai CCN trong cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát với tổng diện tích 697,11 ha.

Ngoài ra còn có một số khu, cụm CN do huyện đề xuất như KCN Thạnh Đức, KCN Phước Thạnh, KCN Cẩm Giang, KCN Trâm Vàng, KCN Hiệp Thạnh - Rạch Sơn (huyện Gò Dầu); CCN Đồng Rùm, CCN Tân Hoà (huyện Tân Châu)…

Như vậy, dự kiến đến năm 2020, tổng diện tích đất khu, cụm CN trên toàn tỉnh là 11.110,26 ha, tăng 6.045,97 ha so với năm 2010. Trong đó, huyện có diện tích quy hoạch đất khu, cụm CN cao nhất là Trảng Bàng với hơn 3.870 ha, đứng thứ hai là Gò Dầu với 3.471,78 ha.


(Theo Chính phủ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang