Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Sẽ có tổng cổng ty phát triển và quản lý nhà ở xã hội

17/06/2011 16:06

Ngày 17.6, bộ Xây dựng đã có văn bản gửi sở Xây dựng Tp.HCM nhất trí ủng hộ phương án thành lập công ty hoặc tổng công ty phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tổng công ty này hoạt động theo mô hình tổng công ty TNHH một thành viên, thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc lấy thu bù chi, có thể hoạt động thí điểm theo mô hình doanh nghiệp công ích.

Theo bộ Xây dựng, mô hình thành lập tổng công ty phát triển và quản lý nhà ở xã hội mà sở Xây dựng Tp.HCM đề xuất là khả thi. Hiện thành phố đã có 24 công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ công ích tại 24 quận và 1 công ty TNHH nhà nước một thành viên thực hiện công tác quản lý và kinh doanh nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Tổng công ty phát triển và quản lý nhà ở xã hội khi thành lập mới sẽ bao gồm các công ty đã có, để khi thành lập đơn vị này sẽ có vốn và tài sản từ các công ty được sáp nhập.

(Theo SGTT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang