Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Các tin đăng bởi Dang Dien

Nội dung tóm tắt

Sắp xếp theo:
Hợp làm cơ khí, may mặc; ép nhựa và các ngành nghề sản xuất khác. * Diện tích kho: 2.000m2 (20x100m) khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có nguồn điện 3 pha, rất thuận tiện cho sản xuất, đường container ra vào 24/24. * Giá cho thuê: ...
Giá: 110 triệu/tháng Diện tích: 2000 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 15/11/2019
Ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim, ép nhựa (không kén chọn ngành nghề. *Diện tích kho 160m2 (8x20m) 15tr/tháng: 250 (8x25m) 18tr/tháng; 300m2 (10x30m) 20 tr/tháng khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có nguồn điện...
Giá: Thỏa thuận Diện tích: 160 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 15/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (Không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500 m2 (10x50m) 25 tr/tháng. 600m2 (10x60m) 30 tr/tháng. 800m2 (20x40m) 40tr/tháng. 1.000m2(20x50m) 50tr/tháng. Khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tôn...
Giá: 25 triệu/tháng Diện tích: 500 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 15/11/2019
Sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500m2 (10x50m) 25 tr/tháng 600 (10x60m) 30tr/tháng; 800m2 (20x40m) 40 tr/tháng; 1.000m2 (20x50m) 45tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn ch...
Giá: 30 triệu/tháng Diện tích: 600 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 15/11/2019
Ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim, ép nhựa (không kén chọn ngành nghề. * Diện tích kho 160m2 (8x20m) 15tr/tháng: 250 (8x25m) 18tr/tháng; 300m2 (10x30m) 20 tr/tháng khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có nguồn điệ...
Giá: 15 triệu/tháng Diện tích: 160 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim, ép nhựa (không kén chọn ngành nghề. Diện tích kho 160m2 (8x20m) 15tr/tháng, 200m2 (8x25m) 18tr/tháng, 300m2 (10x30m) 20 tr/tháng khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn c...
Giá: 15 triệu/tháng Diện tích: 160 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim.... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500m2 (10x50m) - 25 tr/tháng, 600 (10x60m) - 30tr/tháng, 800m2 (20x40m) - 40 tr/tháng, 1.000m2 (20x50m) - 45tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầ...
Giá: 25 triệu/tháng Diện tích: 500 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500 m2 (10x50m) 25 tr/tháng 600m2 (10x60m) 30 tr/tháng; 800m2 (20x40m) 40tr/tháng; 1.000m2 (20x50m)50tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông...
Giá: 30 triệu/tháng Diện tích: 600 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
* Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (Không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500 m2 (10x50m) 28 tr/tháng. 600m2 (10x60m) 32 tr/tháng. 800m2 (20x40m) 37 tr/tháng. 1.000m2 (20x50m) 60 tr/tháng. Khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền b...
Giá: 32 triệu/tháng Diện tích: 600 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim, ép nhựa (không kén chọn ngành nghề. * Diện tích kho 160m2 (8x20m) 15tr/tháng: 250 (8x25m) 18tr/tháng; 300m2 (10x30m) 20 tr/tháng khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có nguồn điệ...
Giá: 15 triệu/tháng Diện tích: 160 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 13/11/2019
* Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (Không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500 m2 (10x50m)27 tr/tháng. 600m2 (10x60m) 30tr/tháng. 800m2 (20x40m) 35 tr/tháng. 1.000m2 (20x50m) 55 tr/tháng. Khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê ...
Giá: 55 triệu/tháng Diện tích: 1000 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (Không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 1.200m2 (20x60m) 65 tr/tháng. 1.400m2 (20x70m) 75tr/tháng. 1.600m2 (20x80m) 85 tr/tháng. 2.000m2 (20x100m) 120 tr/tháng. Khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ ...
Giá: 65 triệu/tháng Diện tích: 1200 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500 m2 (10x50m) 25 tr/tháng 600 (10x60m) 30 tr/tháng; 800m2 (20x40m) 40tr/tháng; 1.000m2 (20x50m) 50tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông ...
Giá: 40 triệu/tháng Diện tích: 800 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim.... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500m2 (10x50m) 25 tr/tháng, 600 (10x60m) 30tr/tháng, 800m2 (20x40m), 40tr/tháng. 1.000m2 (20x50m) 50tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông...
Giá: 30 triệu/tháng Diện tích: 600 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim. (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 1.200m2 (20x60m) 60tr/tháng; 1.400m2 (20x70m) 70tr/tháng; 1.600m2 (20x80m) 80tr/tháng; 2.000m2 (20x100m) 100 tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông kiê...
Giá: 100 triệu/tháng Diện tích: 2000 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim.... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500m2 (10x50m) 25 tr/tháng, 600m2 (10x60m) 28tr/tháng; 800m2 (20x40m) 35 tr/tháng, 1.000m2 (20x50m) 60tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ...
Giá: 25 triệu/tháng Diện tích: 500 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
* Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim, ép nhựa (không kén chọn ngành nghề. * Diện tích kho 160m2 (8x20m) 15 tr/tháng, 200m2 (8x25m) 18 tr/tháng, 300m2 (10x30m) 20 tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng...
Giá: 15 triệu/tháng Diện tích: 160 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho 160m2 (8x20m) 12tr/tháng, 200m2 (8x25m) 15tr/tháng, 300m2 (10x30m) 17tr/tháng khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông kiên cố, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có nguồn điệ...
Giá: 15 triệu/tháng Diện tích: 200 m² Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim.... (không kén chọn ngành nghề). *Diện tích kho: 500m2 (10x50m) 25 tr/tháng 600m2 (10x60m) 30 tr/tháng; 800m2 (20x40m) 40tr/tháng; 1.000m2 (20x50m) 50tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cốt nền bê tông...
Giá: 25 triệu/tháng Diện tích: 500 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019
Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: May mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề). * Diện tích kho: 500m2 (10x50m) 25 tr/tháng 600 (10x60m) 30 tr/tháng, 800m2 (20x40m) 40 tr/tháng; 1.000m2 (20x50m) 50 tr/tháng, khung xưởng cao ráo thoáng mát, cót nền bê tông...
Giá: 50 triệu/tháng Diện tích: 1000 m² Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh 13/11/2019


Quý khách muốn nhanh chóng tìm được BĐS phù hợp ? Click vào đây để đăng tin cần thuê trên batdongsan.com.vn

Nhà đất bán