Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

148 ĐBQH đồng tình phương án của Chính phủ về đường sắt cao tốc

16/06/2010 14:41

Theo kết quả kiểm phiếu xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) vừa gửi tới các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), có 148 trong tổng số 474 số phiếu thu về đồng ý hoàn toàn với tờ trình của Chính phủ về dự án đường sắt cao tốc.

Cụ thể, tính đến 15 giờ ngày 15.6.2010, số phiếu phát ra cho ĐBQH để xin ý kiến là 488 phiếu, số phiếu thu về là 474. Trong 474 phiếu thu về, có 271 phiếu đồng ý ra nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án này (chiếm 57,17%), 192 ý kiến không đồng ý, 03 ý kiến khác và 08 phiếu không bày tỏ ý kiến gì.

Với trường hợp Quốc hội ra nghị quyết thì có 148 đại biểu (ĐB) đồng ý theo tờ trình của Chính phủ, còn 201 ĐB chọn phương án khác, 13 vị ĐB không đồng tình hoàn toàn với cả hai phương án nói trên.

Kèm theo kết quả kiểm phiếu này, Ủy ban TVQH trình dự thảo nội dung nghị quyết, trong đó thể hiện rõ quan điểm: Đề nghị Chính phủ rà soát quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không phù hợp yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, trong đó có quy hoạch hệ thống giao thông Bắc - Nam.

Lập quy hoạch chi tiết, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn điều kiện đảm bảo tính khả thi của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM, trên cơ sở đó nghiên cứu lập dự án đầu tư 1 trong 2 tuyến: Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang. Quốc hội (QH) sẽ quyết định chủ trương đầu tư một đoạn tuyến được chọn và thực hiện đầu tư vào thời điểm thích hợp trước năm 2020 bằng nhiều nguồn vốn. Từ kết quả đầu tư tuyến được chọn sẽ khai thác và có đánh giá hiệu quả đầu tư, khai thác đoạn tuyến trên mới báo cáo QH xem xét triển khai xây dựng các tuyến tiếp theo.
 

Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang