Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

2009: Hà Nội sẽ "mất" gần 4.000ha đất nông nghiệp

08/12/2008 17:02 

Trong năm 2009, Hà Nội sẽ phân bổ và chu chuyển khoảng 4.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó, Hà Tây cũ khoảng 2.089 ha, TP Hà Nội cũ khoảng 1.692 ha, huyện Mê Linh khoảng 219 ha)


2009: Hà Nội sẽ "mất" gần 4.000ha đất nông nghiệp

"Thừa" 3.348 ha đất chưa kịp sử dụng


Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP khoá XIII vừa khai mạc sáng nay (8/12), kế hoạch sử dụng đất năm 2009 của TP Hà Nội là 5.516 ha đất, trong đó có 3.348 ha đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2008 chưa được thực hiện chuyển sang kế hoạch năm 2009 và 1.000 ha quỹ đất dự trữ cho các mục đích công cộng, phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông trên địa bàn TP.

Ngoài 894 ha dành cho đất ở, 3.545 ha là đất chuyên dùng (trong đó dành 100 ha xây dựng trụ sở các cơ quan, 100 ha đất quốc phòng an ninh, 1.087 ha đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 2.258 ha đất có mục đích công cộng); Hà Nội cũng dành 1.000 ha đất dự phòng cho mục đích công cộng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ; và 77 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Theo UBND TP Hà Nội, trong năm 2009, toàn TP phân bổ và chu chuyển khoảng 4.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó, Hà Tây cũ khoảng 2.089 ha, TP Hà Nội cũ khoảng 1.692 ha, huyện Mê Linh khoảng 219 ha); Hà Nội cũng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 1.516 ha; Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt toàn TP là 318 ha (trong đó, Hà Tây cũ là 186 ha, TP Hà Nội cũ là 59 ha, Mê Linh là 73 ha).

Ưu tiên quỹ đất cho ngành công nghiệp "sạch"

Một giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất được TP Hà Nội nhấn mạnh trong năm 2009 là, ưu tiên phân bổ quỹ đất cho các ngành mũi nhọn như ngành công nghiệp hiện đại, công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Tập trung đầu tư mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt quan tâm đến tiến độ, chất lượng khu tái định cư.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP Hà Nội thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2009 như tờ trình của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, riêng chỉ tiêu dự phòng 1.000 ha là quá lớn và không phù hợp với chỉ tiêu này trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm của các địa phương nên đề nghị HĐND thảo luận và quyết định.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, năm 2009, dự kiến các nguồn thu từ đất là 7.385 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất 6.703 tỷ đồng, tiền thuê đất 480 tỷ đồng, lệ phí trước bạ, thuế nhà đất 202 tỷ đồng.

Theo VTC News

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang