Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

2009: Hà Nội sẽ thu hơn 6.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất

09/12/2008 15:22 

Theo tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội, trong năm 2009, Thành phố dự kiến sẽ thu từ đất được gần 7.400 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ sử dụng đất là 6.703 tỷ đồng, tiền thuê đất là 480 tỷ đồng, còn lại là thu từ lệ phí trước bạ, thuế nhà đất.


2009: Hà Nội sẽ thu hơn 6.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất
Cũng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2009 của Thành phố mà UBND Thành phố trình lên HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khóa XIII để thông qua, Hà Nội sẽ dành 894 ha để sử dụng làm đất ở, trong đó đất ở đô thị, đất tái định cư là 534 ha, đất ở nông thôn là 360 ha; diện tích đất chuyên dùng là 3.545 ha, trong đó đất xây dựng trụ sở các cơ quan là 100 ha, đất quốc phòng an ninh là 100ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 1.087 ha, còn lại phần lớn (2.258 ha) được dành cho mục đích công cộng.

Trong số 5.516 ha đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2009 của Thành phố, có 3.348ha là đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2008 chưa được thực hiện và 1.000 ha quỹ đất dự trữ phát triển sử dụng vào các mục đích công cộng, phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông trên địa bàn Thành phố.

Thành phố cũng dự định phân bổ và chu chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là khoảng 4.000 ha (trong đó của Hà Tây cũ là 2.089 ha, Hà Nội cũ là 1.622 ha, huyện Mê Linh là 219 ha); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 1.516 ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt toàn Thành phố là 318 ha, trong đó tỉnh Hà Tây (cũ) là 186 ha, Thành phố Hà Nội (cũ) là 59 ha, huyện Mê Linh là 73 ha.

Nếu được HĐND Thành phố thông qua, UBND Thành phố sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 4.000 ha đất nông nghiệp sang thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2009, Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thúc đẩy kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đất đai; ưu tiên phân bổ quỹ đất cho các ngành mũi nhọn; thực hiện cơ chế công khai các dự án đầu tư từ lúc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất đến quá trình triển khai thực hiện dự án...

 Theo Hà Nội Mới

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang