Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bắt đầu thu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất

26/09/2009 07:59 

Sáng nay (26-9), việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản như hợp đồng góp vốn quyền mua nền dự án, căn hộ, hợp đồng mua đất dự án theo công văn hướng dẫn số 3929/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế có hiệu lực áp dụng.

Theo đó, cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, mua nền nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn và quyền mua nền, căn hộ hoặc đã có hợp đồng mua căn hộ mà chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN như đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế (giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí liên quan). Trong đó, Tổng cục Thuế cũng cho phép người vay vốn ngân hàng để mua căn hộ, mua nền nhà có chứng từ trả lãi vay thì lãi vay đó được xác định là chi phí hợp lý.

Các trường hợp không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 25% nêu trên thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng. Nhưng nếu giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng, cơ quan thuế phải ấn định giá chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng gốc đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ và đã làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng với tổ chức cá nhân xây dựng nhà trước ngày 26-9-2009, nhưng không xác định được giá vốn của người nộp thuế đứng tên trên hợp đồng khi chuyển nhượng sau này, hoặc có xác định được giá vốn và chi phí liên quan nhưng giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, cơ quan thuế phải ấn định giá chuyển nhượng.

Thế nhưng với quy định này, dư luận đang băn khoăn khi “giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường” thì lấy căn cứ nào để xác định giá thị trường và cơ quan thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng thì dựa vào đâu để ấn định?

Theo SGGP

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang