Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bị thu hồi đất nông nghiệp, được mua căn hộ không quá 80 m2

21/10/2008 14:13 

Theo Điều 40 của quyết định trên, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được hỗ trợ bằng tiền để tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 30 ngàn đồng/m2.

Bị thu hồi đất nông nghiệp, được mua căn hộ không quá 80 m2
 

 

Đối với trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ bằng giao đất ở hoặc bán nhà chung cư hoặc bồi thường bằng tiền thì thực hiện theo nguyên tắc sau: Tại các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã, phường thuộc thành phố Hà Đông và Sơn Tây, áp dụng hình thức giao đất ở có hạ tầng kỹ thuật; tại các phường thuộc các quận, áp dụng hình thức bán nhà ở căn hộ trong quỹ nhà tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng tiền.

Diện tích giao đất ở đối với khu vực các huyện ngoại thành và thành phố Hà Đông và Sơn Tây như sau: Thành phố Hà Đông và Sơn Tây: 50 m2; thị trấn và các xã ven đô (xã ven các quận): 60 m2; xã đồng bằng: 80 m2; xã trung du: 120 m2; Xã miền núi: 160 m2.

Hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất tại các phường và các trường hợp đã được quy định thì được mua một căn hộ chung cư cao tầng theo khả năng, cơ cấu diện tích quỹ nhà tái định cư và phù hợp với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng diện tích sàn căn hộ không quá 80 m2. Trường hợp diện tích bố trí lớn hơn thì phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá quy định nhân hệ số bằng 1,2.

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn hạn mức được quy định và nhỏ hơn 40 m2 đối với các phường, nhưng đó là thửa đất cuối cùng của hộ gia đình, cá nhân được giao và trước đó đã nhiều lần bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp được giao để thực hiện các dự án thì được bồi thường diện tích đất ở đủ theo hạn mức (đối với các huyện) hoặc mua một căn hộ không quá 80 m2 (đối với các quận). Diện tích đất giao vượt diện tích đất thu hồi thì gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm giao đất; diện tích nhà được bố trí lớn hơn 2 lần diện tích đất thu hồi thì phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá quy định nhân hệ số bằng 1,2.


(Còn nữa)

Theo KTĐT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang