Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Định được sử dụng 20ha đất nông nghiệp để phát triển đô thị

18/12/2008 16:04

Tỉnh Bình Định sẽ được chuyển đổi 20ha đất nông nghiệp tại xã Cát Tiến, Phù Cát để quy hoạch phát triển xây dựng đô thị.

Đó là nội dung trong Công văn số 2215/TT-KTN, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bình Định sử dụng 20 ha đất trồng lúa không chắc ăn, đất bị nhiễm mặn và không chủ động về nguồn nước sản xuất tại khu vực xã Cát Tiến, huyện Phù Cát để quy hoạch phát triển đô thị Cát Tiến.

 

UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm sử dụng diện tích đất nêu trên đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang