Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương: 11/23 khu công nghiệp cho thuê đất đạt tỉ lệ trên 90% diện tích

01/10/2008 08:58

Bình Dương hiện có 27 KCN được thành lập với tổng diện tích 8.877 ha phân bổ ở địa bàn 4 huyện như Bến Cát có 9 khu với 4.114,4 ha, Dĩ An có 6 khu với diện tích 713,6 ha, Thuận An có 3 khu với 654,6 ha; Tân Uyên có 3 khu với 1.751,8 ha và 6 khu thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị 1.642,7 ha.

Tính đến tháng 9/2008 toàn tỉnh đã có 23 KCN đi vào hoạt động và cho thuê 2.579,6 ha trong 5.337,5 ha đất được phép cho thuê đạt tỉ lệ một KCN cho thuê bình quân 49,3% diện tích đất, trong đó có 11 khu đã cho thuê lắp kín trên 90% diện tích đất như KCN Sóng Thần 1 và 2, Đồng An, Bình An, Bình Đường, Việt Hương, Tân Đông Hiệp A, Việt Nam-Singapore 1, Mỹ Phước 1 và 2...

Để phát triển nhanh các KCN, Tỉnh đã huy động và thu hút 17 doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh cơ sở hạ tầng các KCN gồm 3 DN Nhà nước, 2 công ty liên doanh, 8 công ty cổ phần (4 công ty có vốn nhà nước), 3 công ty TNHH (có 1 công ty 100% vốn nước ngoài) và 1 DN tư nhân.

Tính đến tháng 9/2008 các KCN đã thu hút 941 dự án FDI với vốn đăng ký 5 tỉ 947 tỉ USD (chiếm 53% tổng số dự án và 59% tổng vốn FDI của tỉnh) và 297 DN trong nước với vốn đăng ký 6.509 tỉ đồng. Trong số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có 592 dự án FDI (chiếm 65% tổng số dự án và thực hiện được 41,4% tổng vốn đăng ký), 194 dự án trong nước (chiếm 67% số dự án và 73% vốn đăng ký); giải quyết việc làm cho trên 222 ngàn lao động...

Các KCN được tỉnh đánh giá có vai trò rất quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Doanh nghiệp trong các KCN hiện đóng góp từ 60-65% giá trị sản xuất công nghiệp và 34% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp của tỉnh. Ngành nghề đầu tư trong KCN đa dạng: khoảng 30% dự án đầu tư vào các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt, may, da giày và chế biến gỗ; 26% vào các ngành hóa chất (cả hóa dược) và cao su; 20% cơ khí chế tạo, điện tử; 6% luyện kim và sản phẩm kim lọai; 7% chế biến thực phẩm...

Về công tác bảo vệ môi trường cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm quản lý, các KCN khi đi vào họat động đều được phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường và có trạm xử lý nước thải tập trung toàn khu. Hầu hết các DN trong KCN và các dự án đầu tư mới đều có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo cam kết.

Nhìn chung công tác phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp bước đầu thực hiện có kết quả; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải cho các KCN; các ngành, các cấp và DN ngày càng quan tâm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong họat động công nghiệp... Tuy nhiên hiện vẫn còn KCN và nhiều DN chưa thực hiện tốt các cam kết về các biện pháp, qui trình bảo vệ môi trường về chất thải, nước thải, khí thải ...làm ô nhiễm nặng môi trường ở một số khu vực trong tỉnh.
 

Theo Bộ TN - MT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang