Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương: Xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung

06/10/2008 09:39

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp nhận chủ trương đầu tư Trung tâm chính trị - hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương, thời gian đầu tư xây dựng từ năm 2010 đến 2014.

Bình Dương: Xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung


Theo đề án Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Bình Dương sẽ được xây dựng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương với quy mô 46,8 ha, trong đó quỹ đất của các đơn vị là 117.000m2. Đây là nơi làm việc của 7 cơ quan Đảng, 37 cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và 12 tổ chức đoàn thể cấp tỉnh vào năm 2020; tổng biên chế dự kiến 1.950 người.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính xử lý các cơ sở nhà, đất hiện có của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn